Jižní vítr - občanské sdružení pro mezinárodní kulturní spolupráci a podporu mladého umění bylo založeno v roce 2002 v Brně. Název Jižní vítr se vztahuje k prostoru, ve kterém by měla být činnost sdružení realizována. Jižní Morava s městem Brnem měly již od středověku úzký kulturně historický vztah k Vídni a Dolním Rakousům. Ten samý vztah existoval také mezi jižními Čechami s historickým městem Českými Budějovicemi a Horními Rakousy s jeho hlavním městem Lincem. Sdružení si dalo za cíl oživit tyto tradiční vztahy na úrovni mladého umění.


Studentům nebo mladým absolventům uměleckých škol by měla být dána možnost prezentovat jejich práce v zahraničí. Může tak docházet k vzájemným inspirativním setkáním mezi studenty sousedních zemí.

Výstavy se budou konat ve výše zmíněných městech, tzn. v Brně a ve Vídni, v Českých Budějovicích a v Linci. Může se přitom jednat o krátkodobé výměnné výstavy, které budou prezentovány pouze ve dvou partnerských městech, nebo o rozsáhlejší putovní výstavy, které budou uspořádány postupně ve všech čtyřech městech. Dalším cílem sdružení je také příležitostně a podle zájmu škol a studentů organizovat mezinárodní workshopy v letních měsících. V souvislosti s nastíněnými činnostmi chce sdružení tyto zachycovat a uveřejňovat v katalozích a podobných publikacích.