Výstava Jižní vítr I.
8.11. - 6.12. 2002
Galerie Měsíc ve dne, Nová 3, České Budějovice

Název výstavy napovídá, že se jednalo o první akci občanského sdružení, která měla vytyčit hlavní cíl jeho činnosti. Tím je vyhledávání a prezentace mladých umělců a studentů vysokých uměleckých škol, kteří pracují v oblasti malby.

Na výstavě byly prezentovány práce studentů ateliéru malby a grafiky Ústavu výtvarných umění Umělecké univerzity v Linci (Kunstuniversität Linz) a studentek Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Vystavená díla měla i přes jejich různorodost společnou tendenci k abstraktnímu vyjádření. Hlavní složkou obou částí výstavy, české i rakouské, byla výrazná barevnost prezentovaných maleb.

Vystavující studenti:
Pedagogická fakulta
Linda Vontorová, 3. ročník
Jana Ondřichová, 4. ročník
Andrea Skulilová, 4. ročník
Eva Votavová, 5. ročník
Kunstuniversität Linz
Florian Schramm, 2. ročník
Christoph Mathoy, 3. ročník
Rikki Jauszová, 3. ročník

Fotografie z výstavy zde.